තෙළිඟු

Oopiri

  ඕපීරි  යනු 2016 දී ඉන්දියානු නාට්යමය චිත්රපටයක් වන Vamsi Paidipally විසිනි . ඔලිවියර් නකෂී සහ එරික් ටොලෙඩනෝගේ ප්රංශ නාට්යමය රංගකල නාට්යය The Intouchables (2011) චිත්රපටය ප්රසද් වී පට්ලූරී සහ කාවින් ඈන් තෙලිගු සහ දෙමළ භාෂාවල PVP සිනමා විසින් ද නිෂ්පාදනය කරන ලදී . ඇක්කින්නි ​​නාග්රජූනා , කාර්ති සහ තම්නාහ් …

තව කියවන්න